Velkommen til PolyNorge

Her finner du informasjon om relasjonsidentitet og relasjonsmangfold, nyheter om poly nasjonalt og internasjonalt, polypositive blogg poster og lenker.  

Hva er vi?

PolyNorge er en frivillig interesseorganisasjon som ble stiftet 17. september 2016 på bakgrunn av et sterkt ønske om det fra et allerede etablert nettverk. Nettverket PolyNorge har eksistert i 10 år allerede. Selv om enkelte ynder å fremstille poly som noe nytt og nymotens, så er verken poly eller etisk ikke-monogami nytt eller forbigående for dem som har vært heldig nok å finne informasjon. Det “nye” er at vi som gruppe nå insisterer på mer åpenhet rundt tema, etter en periode der monogamiet har blitt fremstilt som det eneste rette. Relasjonsidentitet har ikke blitt snakket om, på samme måte som så mange andre biter av den fantastiske mosaikken kaldt menneske har blitt fortiet og skjult gjennom historien. 

Hva gjør PolyNorge?

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Etter stiftelsen har PolyNorge allerede etablert seg som en samfunnsdebattant og har vært aktivt synlig i både bredt og smalt media. Dette er et arbeid vi kommer til å fortsette med, men det er ikke det eneste vi jobber med. Informasjonsarbeid på flere fronter sammen med et godt arbeid med å bygge videre et trygt nettverk for polymennesker foregår bak i kulissene hele veien.

Hvorfor nå?

Nå er det vår tid å våge å vise ansikt og å jobbe for anerkjennelse og respekt. Noen vil marginalisere andre vil latterliggjøre eller demonisere oss som gruppe. Alene er det ikke lett å våge å være annerledes, men sammen ønsker vi som individer og som organisasjon å jobbe for å vise at vi er mange og vi er hverken en vits eller noe å frykte.

Hvordan kan jeg vite mer / treffe andre?

Du er velkommen på våre diskusjonsforum på facebook, instagram og diverse andre steder, som Discord, Fetlife, SpicyMatch, Twitter...

Hva kan jeg gjøre?

Vi er en organisasjon i startgropen og jobber hele veien for å spre så mye kunnskap og informasjon som mulig ut i det norske samfunnet. Vi mottar ikke driftsstøtte fra det offentlige, og alt arbeid gjøres på frivillig basis. Vi ønsker velkommen alle som er polypositive. Både mennesker som identifiserer som poly, og dem som ønsker å støtte vårt arbeid kan melde seg inn. Det koster 200,- for ett års ordinært medlemskap.

Se denne siden for hvordan du kan vise oss støtte.

FacebookFacebookTwitterInstagramLinkLinkLink