Om oss

Her finner du generell informasjon om PolyNorge, Poly, polyamori og mye annet.

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Våre mål

Vi mener at uten å kjenne alternativene, så er det frie valg ikke mer enn en illusjon. Det er svært lite informasjon tilgjengelig i samfunnet om alternativ til monogam tosom kjærlighet. Vår rolle som organisasjon er delt i fire like viktige deler.

  • Sosial arena - Vi skal gi medlemmene våre en trygg arena for samtale og utvikling

  • Talerør - Vi skal være imøtekommende overfor presse, akademia og andre interessenter

  • Folkeopplysning - Vi skal jobbe for å øke kunnskapsnivå i samfunnet om relasjonsidentitet

  • Politisk aktivist - Vi skal sette relasjonsmangfold på dagsorden og kreve å bli hørt.

Vårt verdigrunnlag

Som organisasjon ønsker vi å være åpne og tilgjengelig. Vårt arbeid skal til enhver tid være forankret i vårt verdigrunnlag og gjenspeile vårt ønske om et varmere og mer inkluderende samfunn. Verdier og politikk er mer omtalt i vårt politiske plattformdokument og vårt verdigrunnlag som du finner på disse sidene.

PolyNorge er en medlemsorganisasjon som til daglig ledes av et landsstyre og arbeidsutvalg.
Kontakt oss gjerne via vår facebook-side eller på epost post@polynorge.no

Hva er poly?

Poly er et paraplybegrep som dekker etisk ikke-monogame relasjoner. Å være poly vil si å ikke ønske å leve i lukkede tosomme relasjoner. Heller enn å definere gruppen ut fra hva man ikke er så gir definisjon som poly en positiv identitesmarkør. Det føles mer rett å være kvinne enn å være ikke-mann.

Vi mennesker består vi av mange små personlighets biter som til sammen blir til en unik helhet. Som mosaikk biter spiller de sammen og utfyller hverandre. Vi er i stadig endring og utvikling. Gjennom vårt møte med mennesker og samfunn i oppvekst og voksenliv finner vi vår identitet. Noen opplever at en del av deres identitet og følelsesspekter ikke blir gjenspeilet i samfunnet. Om ens ønsker og behov i relasjoner faller utenfor den mononormative tosomheten, så finnes det i dag få steder å finne kunnskap.


Ikke-monogami (fra wikipedia):


Ikke-monogami er et paraplybegrep som dekker flere forskjellige typer mellommenneskelige relasjoner hvor noen eller alle deltakerne har flere seksuelle forhold og/eller kjærlighetsforhold. Begrepet står i motsetning til monogami. Begrepet har blitt kritisert ettersom det innebærer at monogami er normen og at all annen måte å ha forhold på er en form for avvik. Istedenfor ikke-monogami har flere nå begynt å bruke ordet «Poly» som en samlebetegnelse på «all form for samtykkende ikke-monogami».

Polyamori (fra wikipedia):

Polyamori (engelsk polyamory) betegner det å ha flere kjærlighetsforhold samtidig, som alle involverte kjenner og aksepterer. Det åpnes for flere samtidige, intime og tillitsfulle kjærlighetsforhold, som normalt inkluderer sex, men ikke nødvendigvis.